Ace is a renewable energy initiative which has been launched across several North West European countries.
Ace promotes the importance of renewable energy in the everyday life of citizens, businesses and local government – the idea is, if the right information is supplied, more people will use renewable energy. Ace supports the fact that renewable energy is necessity for our future.

Read More →

In het nederlands

Over het Ace project

Over het Ace project

Ace is een initiatief gericht op het opwekken van hernieuwbare energie, dat gelanceerd is in verschillende Noord- West-Europese landen.  Ace laat het belang van hernieuwbare energie zien in het dagelijks leven van burgers, bedrijven, universiteiten en  meer hernieuwbare energie gebruikt en opgewekt zal worden.

Ace gaat over de samenwerking. Netwerkbedrijven, energiebedrijven , bedrijven uit de bouw- en installatiebranche en advieswereld,  lokale overheid en de energie- gebruikers als andere energie- actoren ontwikkelen hun eigen afzonderlijke strategieën voor de verduurzaming van energie. Een hiaat aan coördinatie en het beperkt delen van kennis tussen de verschillende Noordwest-Europese gemeenschappen heeft een voorspoedige transitie naar hernieuwbare energie in Europa beperkt. Ace beoogt bruggen te bouwen door het informeren en opleiden van het publiek en betrokkenen over de overstap van conventionele fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie.

Ace ondersteunt het feit dat hernieuwbare energie de bouwsteen is waar onze toekomst op gebouwd moet worden. Als Energy Champions bij elkaar komen, gebeurt er wat, door samenwerking!  De Academy werkt veelal met de kennis en kunde die reeds beschikbaar is binnen onze gemeenschappen. Het gebruik van de communautaire middelen kan zeer effectief zijn in de energietransitie. Technische oplossingen hebben vaak een hoge initiële kosten en gaan nog al te vaak voorbij aan belangrijkste kwesties in verband met toenemende gebruik van duurzame energie. Ace ondersteunt de samenwerking van energie kampioenen & andere betrokkenen. Het resultaat is een  sterker EU netwerk waarbinnen de kennis en kunde te bate van burgers in deze regio ingezet wordt.

Ace Energieke Dorpen fotogalerij

In het najaar van 2013 is TV-uitzending gemaakt en uitgezonden in de serie ‘Zo kan het ook’. Hierbij staan duurzame en innovatieve initiatieven en projecten voor duurzame ontwikkeling in Nederland centraal.
Deze uitzending is gewijd aan de Europese samenwerking op dit gebied. Het Ace project komt goed in beeld met bijdragen van de provincie Gelderland, de gemeente Apeldoorn en het Zeeuws Klimaatfonds. In de uitzending komt onder andere het dorpteam Loenen aan het woord.
De nadruk ligt op samenwerking rondom duurzame energieprojecten en duurzame dorpen.

Months after its release, many are rightly becoming impatient with the release of an untethered jailbreak for both ios 6 or the iphone 5